NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

20-06-2012

Lunchbijeenkomst Juridisch Forum 28 juni: 'Tussen regels en ruimte: een rechtssociologisch onderzoek naar de beleidspraktijk rondom provinciaal gedogen en de discretionaire ruimte van ambtenaren daarin.'

Dat is de officiële titel van de bachelorscriptie die Axel Boomgaars sinds februari dit jaar op de directie CZW aan het schrijven is. In het kader van het dereguleringsproject 'van regels naar ruimte' was de directie geïnteresseerd in de vraag of provinciale gedoogbeschikkingen, met name gericht op experimenten, een rol zouden kunnen spelen in het soepeler omgaan met bedrijven die nieuwe, innovatieve technieken willen toepassen (die nog niet binnen een wettelijk kader vallen).

 
Deze gedoogbeschikkingen worden voornamelijk afgegeven op het gebied van milieu- en omgevingsrecht. Er was echter nog geen informatie over hoe dat er bij provincies aan toegaat, dat heeft Axel uitgezocht. Waar worden gedoogbeschikkingen ingezet, waar lopen provincies tegenaan, welke criteria hanteren ze? 
 
Axel studeert sociologie en rechten, en schreef zijn scriptie daarom ook met een duidelijk sociologische focus, namelijk die van de rol van ambtenaren in het beleidsproces. De insteek daarbij was die van discretionaire ruimte. Niet in de juridische zin, maar in de zin dat er regels zijn, én een manier van uitvoering, maar dat daar tussenin allerlei processen zich voordoen die er toe kunnen leiden dat de uiteindelijke uitvoering niet volledig logisch is terug te leiden op die regel. 
 
Hoe gaan de besluitvormingsprocessen? Hoeveel invloed hebben de ambtenaren? En komt de uitvoering rondom gedogen nu tot stand door het beleid, of juist pas in de praktijk?
 
Datum:        28 juni
Locatie:       Bibliotheek CZW
                  Herengracht 17 te Den Haag
Tijdstip:       12.00 tot 14.00 uur 
Aanmelden: JuridischForum@minbzk.nl 
 
Programma
12.00 - 12.30 lunch
12.30 - 13.30 presentatie
14.00            vragen en discussie
 
 
 

 

© JuristenRijk