NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

18-06-2010

Oproep voor kandidaat bestuursleden

Na drie jaar actief bestuurslid en secretaris van de vereniging te zijn geweest, zal Daan Molenaar rond de zomer aftreden. Daarnaast zullen ook op wat langere termijn andere bestuursleden die vanaf de start van de vereniging in het bestuur zitten, aftreden. Daan Molenaar heeft zijn aftreden nog enige tijd uitgesteld i.v.m. de voorzitterswissel, maar nu zijn wij dan toch op korte termijn op zoek naar een nieuw bestuurslid/secretaris van de vereniging. En op iets langere termijn waarschijnlijk dus nog naar meer leden.

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd zou zijn om zich kandidaat te stellen voor het bestuur van JuristenRijk? De samenstelling (en herkomst) van het bestuur is nu als volgt:
voorzitter: Harke Heida (BZK)
secretaris: Daan Molenaar (Opta)
penningmeester: Peter Stolk: (BZK)
leden: Paul Lameijer (V&W/RWS), Esther Duurkoop (VWS), Peter van Lochem (Academie), Ingrid Pieters (VROM/RGD)
De onderlinge taakverdeling zal binnen het bestuur worden vastgesteld.

Op 28 juni a.s. spreken we in het bestuuroverleg van onze vereniging o.a. over de samenstelling van het bestuur, graag ontvangen wij indien mogelijk voor deze datum reacties. U kunt uw interesse kenbaar maken via info@juristenrijk.nl of bij één van de zittende bestuursleden.

 

© JuristenRijk